Vladimir Zečević

Zamenik direktora Oglednog dob
Univerzitet u Beogradu-Poljoprivredni fakultet

Bilateral Meetings

  • Tuesday 09:30 - 16:00
DescriptionPoljoprivredni fakultet je pravno lice sa statusom visokoškolske ustanove u sastavu Univerziteta u Beogradu. Osnivač fakulteta je Republika Srbija. Fakultet je ustanova koja u okviru svoje delatnosti obavlja visokoobrazovnu i naučno-istaživačku delatnost u svim oblastima poljoprivredne proizvodnje
Organization Type Other,
CountrySerbia
CityBeograd, davidovićeva 6 Google map